Helpline: 10.00am - midnight
0300 999 1212

Calendar

February 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Area: North East England ASC 01/02/2020 - 11:30
 
 
Area: Kent H&I 01/02/2020 - 12:30
 
 
Area: Kent ASC 01/02/2020 - 13:30
 
 
 
 
Area: Surrey LSC 02/02/2020 - 10:30 to 11:30
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
UK Region PI Committee 04/02/2020 - 19:00
 
 
 
 
Area: Scotland ~ East Coast LSC 07/02/2020 - 18:15
 
 
Area: Dorset Convention 08/02/2020 - 10:00
 
 
Area: Scotland ~ East Coast F&E 09/02/2020 - 07:00
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
Area: Greater Manchester ASC 15/02/2020 - 10:30
 
 
Area: The Shires ASC 15/02/2020 - 13:00
 
 
Area: Surrey ASC 15/02/2020 - 14:00 to 16:00
 
 
Area: Dorset ASC 16/02/2020 - 17:00
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
Area: Dorset Convention 22/02/2020 - 10:00
 
 
Area: Free Counties ASC 23/02/2020 - 10:00
 
 
Area: West Country ASC 23/02/2020 - 11:00 to 13:00
 
 
Area: South Wales ASC 23/02/2020 - 15:00
 
 
Area: West Midlands ASC 23/02/2020 - 15:30
 
24
25
26
27
28
29
1
 
Area: London ~ North East ASC 24/02/2020 - 19:00
 
 
 
 
 
Area: Essex H&I / PI 26/02/2020 - 18:00
 
 
 
 
 

February 2020